Sobota, 24 września 2022

Feedback - co to jest i jak go udzielać?

25 kwietnia 2022

Czym jest feedback?

Ważne jest, aby dostosować informację zwrotną do autonomii i roli osoby uczącej się. Pracownicy początkujący będą wykonywać zadania inaczej niż kadra kierownicza wyższego szczebla, dlatego informacja zwrotna powinna być odpowiednio dostosowana. Zastosowanie filtrów ról może pomóc w wyświetleniu najistotniejszych informacji zwrotnych dla uczącego się. Do zbierania informacji zwrotnych można również wykorzystać platformy mediów społecznościowych. Informacja zwrotna powinna być pozytywna i zachęcająca. Ponadto, powinna motywować uczestników i wzmacniać dobre zachowania. Informacja zwrotna powinna być nie tylko użyteczna, ale także udzielona w odpowiednim czasie i konkretna.

W nauce i inżynierii sprzężenie zwrotne to porównanie rzeczywistej i pożądanej wielkości wyjściowej. Innymi słowy, sprzężenie zwrotne koryguje system, aby uzyskać pożądany wynik. Na przykład układ nerwowy człowieka stale przekazuje do mózgu informację zwrotną, np. gdy odczuwa ból. Z kolei sprzężenie elektroniczne to zwrot części sygnału z powrotem do jego wejścia. Sprzężenie zwrotne jest jednym z kluczowych elementów w systemach, które służą do poprawy i monitorowania działania.

Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych jest istotną częścią procesu oceny zarówno jednostek, jak i organizacji. Ważne jest, aby liderzy szukali informacji zwrotnej od innych w celu promowania pozytywnych zachowań i poprawy środowiska pracy. Według badań 70% pracowników uważa, że otrzymanie konstruktywnej informacji zwrotnej poprawiłoby ich produktywność. Jednak tylko 50% uważa, że lepiej jest przekazywać konstruktywne informacje zwrotne niż świętować osiągnięcia. Badanie to sugeruje, że przekazywanie informacji zwrotnych ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości komunikacji i poczucia własnej wartości.

Jeśli jesteś osobą udzielającą informacji zwrotnej, przezwyciężenie tendencji FAE do przypisywania winy może pomóc Ci uniknąć wysyłania negatywnych komunikatów. Jedną z technik, która pomaga nadać ton informacji zwrotnej, jest zauważanie sygnałów niewerbalnych odbiorcy. Sygnały te często nadają ton rozmowie bardziej niż treść informacji zwrotnej. Mając to na uwadze, osoba udzielająca informacji zwrotnej powinna pamiętać, że pozytywy są równie ważne jak negatywy. W rzeczywistości, informacja zwrotna, która zawiera pozytywne przesłanie, jest najbardziej efektywna.

Negatywna informacja zwrotna to kolejny powszechny problem, który wpływa na interakcje międzyludzkie. Ludzie doświadczają go najczęściej podczas rozmowy z innymi. Występuje ono, gdy system głośników i mikrofon współpracują ze sobą. Dodatnie sprzężenie zwrotne zwiększa liczbę odpowiedzi, a ujemne ją zmniejsza. Ponadto proces ten nazywany jest pętlą sprzężenia zwrotnego. Mechanizm ten jest odpowiedzialny za utrzymanie homeostazy. Przykładami dodatniego sprzężenia zwrotnego są poród i dojrzewanie owoców. Ujemne sprzężenie zwrotne jest często spotykane w innych kontekstach, np. w regulacji poziomu glukozy we krwi.

Rozwijanie kultury przekazywania informacji zwrotnych ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Trudno jest przekazać złą wiadomość, dlatego ważne jest, aby starannie opracować informację zwrotną i upewnić się, że trafia ona do właściwej osoby. Uwzględnienie tendencji ludzi w organizacji do łagodzenia informacji pomoże Ci przekazać wiadomość w sposób jasny i właściwy. Należy więc kultywować kulturę informacji zwrotnej i mądrze ją stosować. W ten sposób unikniesz problemów, z którymi ludzie stykają się na co dzień.

Efektywna informacja zwrotna pomaga uczniom w doskonaleniu się. Udzielanie uczniom informacji zwrotnej zwiększa ich motywację, poprawia wyniki i rozwija wiarę w siebie. 65% pracowników uważa, że potrzebuje więcej informacji zwrotnych. Najbardziej efektywna informacja zwrotna jest jednak przekazywana natychmiast po tym, jak uczniowie udowodnią, że się nauczyli. Takie podejście jest bardziej efektywne niż udzielanie negatywnej informacji zwrotnej, ponieważ pomaga uczniom powiązać informację zwrotną z momentem uczenia się. Jeśli uczeń otrzyma negatywną informację zwrotną, prawdopodobnie poczuje się zniechęcony. W takiej sytuacji należy udzielić informacji zwrotnej, która pomoże uczniom wprowadzić niezbędne zmiany.

Z drugiej strony dodatnie sprzężenie zwrotne zwiększa sygnał wejściowy. Wzmacnia ono sygnał wejściowy. Jednak dodatnie sprzężenie zwrotne wprowadza do układu histerezę, która powoduje ignorowanie małych sygnałów. Histereza powoduje również, że układ jest niestabilny, ponieważ powoduje, że urządzenie "poluje" i oscyluje. Takie zachowanie jest celowo stosowane w oscylatorach elektronicznych. Systemy sprzężenia zwrotnego można znaleźć dla wielu różnych zastosowań. Jeśli jesteś zainteresowany, zapoznaj się z materiałami na temat sprzężenia zwrotnego, które znajdziesz w poniższych linkach.

Wzmacniacz ze sprzężeniem zwrotnym może być modelowany jako idealny schemat blokowy złożony z elementów jednostronnych. Ten schemat blokowy przedstawia wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym w obwodzie logicznym ze sprzężeniem zwrotnym. Sprzężenie zwrotne jest często stosowane w komponentach elektronicznych i elementach układów logiki stanowej. W rzeczywistości sprzężenie zwrotne ma wiele innych zastosowań, w tym w sterowaniu silnikiem i koordynacji sensoryczno-ruchowej. W przypadku zastosowania w procesach mechanicznych sprzężenie zwrotne może pomóc w regulacji prędkości procesu. Oprócz tych zastosowań, sprzężenie zwrotne było również wykorzystywane do sterowania częstotliwością i intensywnością pracy silników.